Hva kan benyttes for å tilegne seg kunnskap?

Du kan tilegne deg kunnskap hvor du enn er både geografisk og kunnskapsmessig.  Det er ingen krav til forkunnskaper. Alt fagstoffet er samlet på et sted, så har du med deg data, nettbrett mv, har du med deg alt.  Som kursdeltaker vil du også få tilgang til annet fagstoff, et omfattende linkarkiv til nyttige nettsteder, eksempler, lover mv, samt interaktive tester. Det eneste du trenger for å tilegne deg kunnskapen er tilgang til en datamaskin (pc eller mac), et nettbrett eller også smarttelefon (selv om denne kan være krevende å lese på) og nettilgang. For å kunne benytte maler og verktøy i word eller excel, må du ha disse programmene.