• Kurs og veiledninger på nett til reiselivet 

   

  Registrer deg, kjøp kurs/veileder og kom i gang i dag!

  Spiria har kurs og veiledere for deg som ønsker mer kunnskap og inspirasjon for å starte – eller viderutvikle egen reiselivs- og opplevelsesbedrift.

  Spiria gir nyttig og praktisk kunnskap og veiledning for å ta best mulig veivalg fram til målet.

  Spiria gir deg handlingskompetanse. Her kan du lese, lære, søke mer kunnskap mv. samtidig som du kan anvende kunnskapen i planlegging, gjennomføring og drift av reiselivsvirksomheten.

   

                     Link til Facebook