Det er mange grunner til å øke kompetansen gjennom nettbaserte kurs og veiledninger!

     
  • Det er ressursbesparende i både tid og penger
  • La ansatte bruke ledig tid til kompetanseheving
  • Bruke ledig tid til å øke kompetansen til både eiere og drivere
  • Starte når det passer og lære i eget tempo

 

Veileder for mindre overnattingsbedrifter
Klikkbar link til Har overnattingsbedriften lønnsomme priser til enhver tid

Registrer deg, kjøp kurset og kom i gang i dag!

                 Link til Twitter                  Link til Facebook                 

Spiria.no

Spiria er nettstedet for kurs og veiledere for deg som ønsker mer kunnskap og inspirasjon for å starte – eller viderutvikle egen reiselivs- og opplevelsesbedrift. Spiria gir nyttig og praktisk kunnskap og veiledning for å ta best mulig veivalg fram til målet.

Spiria gir deg handlingskompetanse. Her kan du lese, lære, søke mer kunnskap mv. samtidig som du kan anvende kunnskapen i planlegging, gjennomføring og drift av reiselivsvirksomheten

Spiria driftes av Norsk Turistutvikling AS (NTU) som er et rådgivningsfirma innen reiseliv og næringsutvikling. Med lang erfaring kjenner vi etter hvert de viktige detaljer som må være til stede for å øke konkurransekraften og lønnsomheten. Derfor har vi etablert Spiria som en kurs- og veiledningsportal, for å kunne formidle kunnskap og erfaringer til så mange som mulig på en enkel måte.
© Norsk Turistutvikling AS.   Det er ikke tillatt å kopiere eller dele innholdet i kursene.