Spiria.no

Spiria er nettstedet for kurs og veiledere for deg som ønsker mer kunnskap og inspirasjon for å starte – eller viderutvikle egen reiselivs- og opplevelsesbedrift. Spiria gir nyttig og praktisk kunnskap og veiledning for å ta best mulig veivalg fram til målet.

Spiria gir deg handlingskompetanse. Her kan du lese, lære, søke mer kunnskap mv. samtidig som du kan anvende kunnskapen i planlegging, gjennomføring og drift av reiselivsvirksomheten

Spiria driftes av Norsk Turistutvikling AS (NTU) som er et rådgivningsfirma innen reiseliv og næringsutvikling. Med lang erfaring kjenner vi etter hvert de viktige detaljer som må være til stede for å øke konkurransekraften og lønnsomheten. Derfor har vi etablert Spiria som en kurs- og veiledningsportal, for å kunne formidle kunnskap og erfaringer til så mange som mulig på en enkel måte.
© Norsk Turistutvikling AS.   Det er ikke tillatt å kopiere eller dele innholdet i kursene.

Ønsker du mer informasjon om Spira og våre kurs, så ta kontakt med oss.

Epostadresser

For spørsmål om Spiria og kurs/veiledninger post@spiria.no
 
Anne Anmarkrud Lier anne@ntu-as.no
Torhild Jørgensen Solbakken torhild@spiria.no

Telefon

61246660

Spiria har samme administrasjon og telefonnr. som Norsk Turisutvikling AS

Adresse

Fåberggt. 153 B, 2615 Lillehammer

Sist endret: fredag, 29. oktober 2021, 09:18