Har du planer for reiselivssatsing i eller ved vernede områder, bør du ta dette nettkurset. Det skal gjøre deg i stand til å utarbeide en egen forretningsplan for en reiselivssatsing. Kurset skal gi deg kunnskap og inspirasjon til å utvikle gode reiselivsprodukter som både bruker mulighetene som vernede områder gir, men også tar hensyn til de rammebetingelsene som gjelder.

Kursledere: Norsk Turistutvikling AS (NTU) har utviklet kurset. NTU ble etablert i 1992 i Lillehammer, og har bred erfaring og kompetanse innen rådgivning og reiseliv i Norge. Se norskturistutvikling.no. Kursledere er Torhild Jørgensen Solbakken og Anne Anmarkrud Lier fra NTU.

  

Pris: Kampanjepris kr 3760 (førpris kr 4700,-). I prisen inngår kurset og vurdering av forretningsplan til bestått/ikke bestått.

Varighet: Du får tilgang til kurset i 180 dager fra den dagen du melder deg på.

Studiebelastning: Estimert tidsbruk for lesing og gjennomgang av læringsstoffet er ca. 20-30 timer. I tillegg kommer tidsbruk for arbeid med egen forretningsplan. Kurset er åpent i 6 måneder.

Læremidler som inngår i kursprisen: Nettsider med teori, veiledning, eksempler, linker til andre nyttige nettsteder mv og maler i word og excel som du kan laste ned på egen data og benytte i planleggingen, samt enkle oppgaver/quiz. Norsk Turistutvikling AS/Spiria, 2014.

Læremidler som ikke inngår i kursprisen: I dette kurset trenger man ikke andre læremidler enn dem som inngår i kursprisen.

Målgruppe:  Hovedmålgruppen er nyetablerere innen reiseliv eller annen relevant næringsvirksomhet, samt grunneiere og eiere av landbrukseiendom og setereiendommer som ønsker en turistsatsing på gården. Kurset er spesielt rettet mot reiselivsvirksomhet som ligger i og ved vernede områder. Kurset kan også være aktuelt for reiselivsstudenter, samt for reiselivsbedrifter som vil videreutvikle egen virksomhet. Videre er kurset aktuelt for ansatte i offentlig nærings- og landbruksforvaltning som er tilknyttet vernede områder.

Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle.

Karakterer og kursbevis: For å få kursbevis kreves innsending av egen forretningsplan med karakteren bestått.

Kursbeskrivelse: Alt kursinnhold er nettbasert, hvor det også er linket til andre nettsteder hvor du kan finne mer informasjon. For hvert kapittel er det noen spørsmål som du kan svare på eller tenke igjennom for din egen del. Du finner også maler i word og excel for hvert kapittel som du kan arbeide med samtidig som du tilegner deg stoffet.  Kapitlene i kurset er:

  • Rammebetingelser (lover, forskrifter, typer vernestatus, sertifiseringsordninger)
  • Muligheter for næringsutvikling
  • Forretningsplan
  • Markedsmuligheter
  • Konsept- og produktutvikling
  • Markedsføring
  • Økonomi
  • Aktiviteter og opplevelser
  • Overnatting/servering
  • Hyttebygging

Målet er at du skal kunne utarbeide en egen forretningsplan for din planlagte reiselivsbedrift etter endt kurs. Les mer om kurset 

Kjøp kurset og du kan få tilgang i dag!

Når du har registrert deg på Spiria.no, kan du velge kurset under "Kurs og veiledninger".  Deretter kan du velge betalingsmåte med Paypal og få tilgang med en gang.  Dette er trygt og enkelt!

Du kan også velge å betale til konto: 1503.27.93336 til Spiria v/Norsk Turistutvikling, og få tilsendt påmeldingsnøkkel. Husk å oppgi kursnr. og ditt navn i betalingen.  Send også en epost til kursmelding@spiria.no med informasjon om betalt kurs med navn/nr på kurs og ditt navn, slik at vi kan sende deg påmeldingsnøkkel når betaling er registrert. 

Registere deg her og kjøp kurset!