Emneoversikt

 • Mer informasjon om " Reiselivsutvikling i og ved vernede områder"

  Kurset og veiledningen skal gi deg kunnskap og inspirasjon til å utvikle gode reiselivsprodukter og -opplevelser som markedet ønsker, og gi nyttig og praktisk kunnskap og veiledning for å ta best mulig veivalg fram til målet. 

  Kurset er nettbasert med moduler hvor du raskt tilegner deg både fagkunnskap og får konkrete råd i forretningsutviklingsarbeidet. Her er også verktøy for å utarbeide egen forretningsplan (dokumenter i word-format). 

  Har du en forretningside eller planer for næringsutvikling i eller ved vernede områder, bør du ta dette kurset for å skape en virksomhet som;

  • er markeds- og målgruppetilpasset,
  • er lønnsom,
  • er god på kvalitet i alle ledd,
  • har gode driftsrutiner,
  • er bærekraftig og god på miljø.

  Kursinnhold

  Forsidebilde av nettkurset Reiselivsutvikling i og ved vernede områder

  Alt innhold i kurset ligger på nett og er inndelt i moduler/kapitler. I tillegg er det linket til andre nettsteder hvor du kan finne mer informasjon. For hvert kapittel er det noen spørsmål som du kan svare på eller tenke igjennom for din egen del. Du finner også maler og verktøy for hvert kapittel som du kan arbeide med samtidig som du tilegner deg stoffet.  Kapitlene i kurset er:

  • Rammebetingelser (lover, forskrifter, typer vernestatus, sertifiseringsordninger)
  • Muligheter for næringsutvikling
  • Forretningsplan
  • Markedsmuligheter
  • Konsept- og produktutvikling
  • Markedsføring
  • Økonomi
  • Aktiviteter og opplevelser
  • Overnatting/servering
  • Hyttebygging

  Forkunnskapene kan være veldig forskjellige til kursdeltakerne, så her blir du ikke tvungent til å ta kapittel for kapittel, men du kan lese og arbeide ut fra eget behov.

  Se her for utdrag fra kurssidene

  Læringsmål

  Gjennom kurset skal du kunne tilegne deg nødvendige kunnskaper for hvordan du kan etablere eller viderutvikle egen reiselivs- og opplevelsesbedrift i eller ved vernede områder. Målet med kurset er at du skal tilegne deg god kunnskap til å utarbeide egen forretningsplan som er gjennomtenkt, bygger på et realistisk grunnlag og som er et godt verktøy for etablering eller videreutvikling av en reiselivs- og opplevelsesbedrift.

  Les mer om læringsmål

   

  Hvem er kurset beregnet for?

  Kurset er for deg som ønsker å starte opp eller videreutvikle egen reiselivs- og opplevelsesbedrift i områdene i og ved vernede områder, eller bare ønsker mer kunnskap om dette.  Målgruppen for kurset er:

  • Grunneier og eier av landbrukseiendom og setereiendommer
  • Nyetablerer innen reiseliv og annen relatert næringsvirksomhet
  • Eier/driver av reiselivsbedrift som vil videreutvikle produktet
  Les hjemme når du vil

   

  Kurset er også aktuelt for ansatte i offentlig nærings- og landbruksforvaltning som er tilknyttet vernede områder, samt hos elever i naturbruksutdanning i videregående skole. 

  Hvor mye tid trenger jeg å bruke på kurset?

  Kurset er beregnet som et deltidsstudium med et stipulert tidsforbruk på ca. 4 måneder. Dette inkluderer lesing og arbeid med egen forretningsplan.  Kursveiledere kan ta kontakt med kursdeltaker underveis for å høre hvordan arbeidet med kurset går.   

  Hva kreves av kursdeltaker

  Det er ingen krav til forkunnskaper.  Kurspåmelding medfører ingen forpliktelser til oppgavelevering eller eksamen.  

  Hva kan benyttes for å tilegne seg kunnskap?

  Du kan tilegne deg kunnskap hvor du enn er både geografisk og kunnskapsmessig. For å tilegne deg kunnskapen kan du benytte pc, mac, nettbrett eller mobiltelefon (Android eller Iphone), og alle nettlesere kan benyttes. Alt fagstoffet er samlet på et sted, så har du med deg data, nettbrett mv, har du med deg alt.  Som kursdeltaker vil du også få tilgang til annet fagstoff, et omfattende linkarkiv til nyttige nettsteder, eksempler, lover mv, samt interaktive tester. Denne formidlingsmåten gjør at det er enklere og langt rimeligere å oppdatere kunnskapen, linker, eksempler mv.  Nettkursene vil derfor oppdateres jevnlig. Tilbakemeldinger  og tips fra kursdeltakere vil derfor være svært nyttig!

  Veiledning gjennom kurset

  Kurset er i stor grad basert på selvstudium og at du arbeider deg gjennom kapittel for kapittel, samtidig som du svarer på spørsmål for å teste kunnskapen eller at du tenker igjennom innholdet i forhold til eget arbeid med forretningsplan. Du kan arbeide med egen forretningsplan underveis. Det er arbeidsdokumenter i word-fil for hvert kapittel som kan lastes ned.  Dokumentene vil være arbeidsdokumenter og grunnlag for den endelige forretningsplanen.  Det er også linker til andre nettsteder der du kan lese mer om aktuelle tema. 

  Vi følger deg også gjennom kurset og sender deg meldinger hvis vi ser at du har stoppet opp underveis.  Hva som er årsaken til at du har stoppet opp i kurset, og om vi evenetuelt kan hjelpe deg til å komme videre. 

  Gjennom kurset kan du kontakte oss for spørsmål angående kurset og til faglige temaer underveis i kurset. Hvis det er noe som er uklart, du ikke forstår mv. så hjelper vi gjerne til, slik at du får oppklart det du lurer på og kommet deg videre i kurset.

  Her vil det også være muligheter for kontakt med andre kursdeltakere for diskusjoner og utveksling av erfaringer.

  Ønsker du derimot veiledning til eget arbeid med egen forretningsidé og utarbeidelse av forretningsplan gjennom kurset mv, kan du kjøpe mer veiledning. Hvor mye veiledning du ønsker til eget forretningsplanarbeid gjennom kurset, kan du selv bestemme. 

  Kursbevis

  Ingen karakterer eller eksamen

  Det er ingen eksamen på kurset, og det gis heller ingen karakterer. Utarbeiding av egen forretningsplan er  "din eksamen".  Det er resultatene i form av din gjennomføringsevne og hvordan du lykkes med egen virksomhet som er viktigst.

  Etter endt kurs, dvs. etter at du har lest alle kapitler og svart på spørsmål, kan du skrive ut kursbevis. 

  Hvordan melder jeg meg på kurset?

  For å melde deg på kurs, må du først registrere deg som ny bruker for å få tilgang til å kjøpe det kurset du ønsker. Deretter kjøper du tilgang til kurset ved å betale med Paypal. Paypal er både trygt og sikkert, og du får tilgang til kurset med en gang betalingen er registrert. For mer veiledning om påmelding og betaling, se her.