Vektlegg mer universell utforming og gi flere besøkende flere og bedre opplevelser!

Bilde viser utstillinger, friluftsmuseum og serveringsfasiliteter som introduksjonsbilde til universell utforming i museer, utstillinger, mv.

I en undersøkelse som er gjennomført av Norsk Turistutvikling AS i samarbeid med organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne, var et av spørsmålene:

Hva vil mer universell utforming på museer, utstillinger mv. bety for dine muligheter for å delta på reiser i ferie og fritid?

35 % har svart at mer universell utforming på muser, utstillinger mv. vil har svært stor betydning og stor betydning for deres muligheter for ferie og fritidsreiser, hvorav 11 % mener det har svært stor betydning. 29% har svart at det har betydning. 

Undersøkelsen er delfinansiert av Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet.

Få flere besøkende i museer, utstillinger, formidling mv. og få flere fornøyde gjester!

Det er viktig å kunne gi gode opplevelser til "alle" besøkende, enten de har nedsatt syn, hørsel, bevegelse, astma, allergi, og til alle eldre, barnefamilier mv. Alle bør kunne ta del i de gode opplevelsene, selv om det noen ganger blir på alternative måter. Se blogginnlegg om universell utforming.

Her får du kunnskapen!

Veilederen tar en gjennomgang av hele virksomheten og du vil fort se at det er mange tiltak som ikke koster noe for å gjøre virksomheten bedre til langt flere besøkende. Universell utforming handler også om å tenke nytt, se muligheter og en tenke- og handlemåte i den daglige driften.  Det er ikke alltid at penger er en begrensning for å gjøre tiltak.  Du får tips til å markedsføre sterke sider til de ulike grupper. Kurset/veiledningen inneholder;

 1. Hvorfor er tilgjengelighet viktig for publikumsbygg, muséer, utstillinger mv.,
 2. Hva er viktig for de ulike grupper - nyttig kunnskap for alle ansatte
 3. Markedsfør tilgjengelighet og få flere besøkende - markedet trenger informasjon 
 4. Hvordan få bedre tilgjengelighet for langt flere besøkende i bygninger, utstillinger, formidling, tilrettelagte utearealer mv. 
 5. Hva er viktig å tenke på i den daglige drift - driftsrutiner er viktig for god tilgjengelighet til utstilling og formidling
 6. Improved accessibility and enjoyable experiences for "everyone"

Se detaljert innhold

Kjøp veilederen og få tilgang i dag!
Registrer deg på spiria.no (hvis du ikke allerede er registrert), og velg kurset under "Kurs og veiledninger".  Deretter kan du velge betalingsmåte med Paypal og få tilgang med en gang.  Dette er trygt og enkelt!

Du kan også betale til konto: 1503.27.93336 til Spiria v/Norsk Turistutvikling, og få tilsendt påmeldingsnøkkel. Husk å oppgi kursnr. og ditt navn i betalingen.  Send en epost til post@spiria.no med informasjon om navn/nr på kurs og ditt navn, slik at vi kan sende deg påmeldingsnøkkel når betaling er registrert. Ønskes mer informasjon, ta kontakt med Torhild

Pris:  Kr. 1590,-  

Kr. 1090,- pr. bruker for øvrige brukere innen samme institusjon (ikke sammenslutning). For kjøp til flere brukere, ta kontakt på post@spiria.no. Utvikling av veilederen er støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og selges derfor til redusert pris.  

Veilederen bygger på praktiske erfaringer
Norsk Turistutvikling AS ved Torhild J. Solbakken har utviklet veilederen. Hun er utdannet innen reiseliv, markedsføring og pedagogikk og har jobbet som rådgiver i reiselivet i flere tiår. I de siste årene har hun arbeidet mye med universell utforming i reiselivet og veiledet og kartlagt ca. 100 reiselivs- og opplevelsesbedrifter (20 museer/utstillinger/publikumsbygg), samt holdt innlegg og kurs om temaet. NTU ble etablert i 1992 i Lillehammer, og har bred erfaring og kompetanse innen rådgivning og reiseliv i Norge. Se norskturistutvikling.no

Markedet

 • 20% av den norske befolkningen har nedsatt funksjon i bevegelse, syn, hørsel og på grunn av astma og allergi.
 • I tillegg kommer eldre og alle som har nedsatt funksjonsevne i deler av livet. 
 • I 2025 har 1 mill. nordmenn behov for hørseltekniske hjelpemidler.  Dette gjelder 1/6 yngre. 
 • 127 millioner -27% av befolkningen i Europa vil få bedre opplevelser med universell utforming.

HUSK!

 • Det vises kun på 30% av dem som har en funksjonsnedsettelse.
 • De fleste reiser sjelden alene, men påvirker familie, venner, kollegaer i valg av reisemål og sted for bo, spise og opplevelser, samt for selskaper, kurs og konferanser.
 • Reisevante eldre er et viktig marked framover. Selv om de fleste får nedsatt bevegelse, syn og hørsel, ser de ikke på seg selv som funksjonshemmet og de vil fortsette å reise sålenge de kan.
 • Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven gjelder for alle virksomheter som er beregnet for allmennheten.

Alle publikumsbygg som museer, utstillinger, mv. kan ikke bli optimale for alle, men alle kan bli langt bedre for flere! Bedre tilgjengelighet og opplevelser for flere, vil bidra til;

 • kvalitetsheving,
 • økt markedspotensial og økt besøk,
 • økt konkurransekraft,
 • bærekraftig utvikling,
 • bedre omdømme ved å ta samfunnsansvar,
 • mulighet til å gi gode opplevelser til de fleste!

Seniormarkedet
Eldre er et stort og viktig marked for alle typer publikumsbygg i framtida. De har tid og penger til rådighet, er reisevante og de kan være besøkere alle dager hele året. Selv om de har nedsatt bevegelse, syn og hørsel ser de ikke på seg selv som funksjonshemmet. 

Ansatte
Ansatte i informasjon/billettsalg, utstillingsdesign, museumspedagoger, formidlere, vaktmester,markedsføring/informasjon mv. har god nytte av mer kunnskap om universll utforming og grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne som bidrar til bedre drift, utstilling, formidling og service for flere.  Det hjelper lite med god tilrettelegging av bygg, hvis ikke ansatte har kompetansen.

Markedsføring av tilgjengelighet
Det hjelper lite med god tilgjengelighet og tilrettelegging for alle eller noen av gruppene, hvis ingen får vite om det. Gi god informasjon som gjør at den enkelte selv kan se om virksomheten kan gi den gode opplevelser. 

Faktainformasjon
Hvem er veilederen beregnet for? Hovedmålgruppen er ledere, mellomledere og ansatte i muséer, utstillinger og andre publikumsbygg.  

Varighet:  Du får tilgang til veilederen i 1 år.