Aktuelt

Markedet ønsker flere "handicap-rom"

Markedet ønsker flere "handicap-rom"

av Torhild Jørgensen Solbakken -
Antall svar: 0

I Arendal er det for få handicap-rom.  Se artikkel  Dette gjelder ikke bare Arendal, men mange steder i Norge.

"Handicap-tilpassa rom" er ingen god betegnelse, da svært mange som ikke føler at de har et handicap, vil få en bedre opplevelse av å benytte et universelt utformet rom/tilgjengelig rom. I framtida vil det bli langt større fokus på universell utforming i reiselivet og til universelt utformede rom/tilgjengelige rom. Etterspørselen vil øke!  I Europa er markedet vant til bedre tilgjengelighet og at dette markedsføres.Tilbudene er søkbare på nett.  

Kjøp nettkurset Bedre tilgjengelighet for flere i overnattingsbedrifter, så får du kunnskapen du trenger til å utvikle overnattingsbedriftenslik at den kan gi bedre opplevelser til langt flere gjester. Dette vil styrke bedriftens konkurransevne og øke markedspotensialet.