Vi utvikler og arrangerer digitale kurs:

  • Bli en mer bærekraftig bedrift
  • Universell utforming - hvordan utvikle gode opplevelser til de fleste gjester/besøkende
  • Sosiale medier - hvordan få mer målretta bruk og effekt 

Vi har nå kurset "Bli en mer bærekraftig bedrift" for Nordland fagskole. 

Datoer for digitale kurs i vårsesongen for ansatte i reiselivsnæringen:
10. og 11. mai 2021 (fullt)
11. og 14. juni 2021

Meld deg på kurset til Nordland Fagskole v/Norsk Turistutvikling her

Vi skal også arrangere et todagers kurs for medlemmer i et destinasjonsselskap med en kortvariant av både; 

  • Bli en mer bærekraftig bedrift
  • Universell utforming - hvordan utvikle gode opplevelser til de fleste gjester/besøkende

Har du spørsmål om våre kurs, kontakt oss på post@ntu-as.no eller ring oss på 61 24 66 60.

Hvordan kan du utvikle bedriften mer bærekraftig, med produkter og opplevelser som kan vare i generasjoner? Vel møtt til kurset som vil forandre din bedrift, over tid, til det bedre.

Kurset handler om å ta ansvar og bli mer lønnsom gjennom økt fokus på miljø og lokalsamfunn.

Kunnskapen du får, skal bidra til at gjestene får bedre opplevelser, bedriftene får bedre lønnsomhet og lokalsamfunnet får økt verdiskaping og attraktivitet. Det styrker omdømmet og konkurransekraften til bedrift og lokalsamfunn. “Alle” snakker om bærekraftig utvikling og “det grønne skiftet”. Det har ingen hensikt å stikke hodet i sanden og håpe at det går over. Det gjør det ikke, så ta kurset for bli en mer bærekraftig bedrift.

Som reiselivsbedrift vil du få nye ideer og tips om struktur og drift. Kurset bindes sammen av kursholdere med praktisk erfaring fra reiselivsbedrifter, prosjekter og prosesser.

Kursene holdes for Nordland Fagskole og for medlemsbedrifter i destinasjonsselskaper

Nordland Fagskole

Datoer for digitale kurs for ansatte i reiselivsnæringen:
10. og 11. mai 2021
11. og 14. juni 2021

Meld deg på kurset til Nordland Fagskole v/Norsk Turistutvikling her

Har du spørsmål om våre kurs, kontakt oss på post@ntu-as.no eller ring oss på 61 24 66 60.