Godt vertskap er det viktigste av alt!

Vertskapet er avgjørende for hvordan gjestene opplever produktet. Det er viktig at alle som arbeider på campingplassen har tilnærmet lik kunnskap og oppfatning av det å være vertskap og hvordan alle bør utføre en vertskapsrolle.

Målgruppe for dette elæringskurset er eiere, drivere og alle ansatte på campingplasser.

Alle som arbeider på campingplassen er vertskap for dens gjester. Alle ansatte påvirker gjestenes opplevelser og tilfredshet med oppholdet, og alle er således like viktige og betydningsfulle for gjestenes oppfatning av bedriften, og for arbeidsmiljøet. 

Kurset kan gjennomføres når du vil og i ditt eget tempo. Beregnet kurstid er ca. 3 timer. 

Kursinnhold:

 • Vertskapets betydning
 • Hvorfor er service viktig?
 • Kundekontakt
 • Kommunikasjon/formidling
 • Kulturelle forskjeller
 • Personlige egenskaper
 • Stress og frustrasjon
 • Planlegging av arbeidet
 • Arbeidsmiljø
 • Markedsføring
 • Kundebehandling

Det er ingen krav til forkunnskaper. Det er ingen innsendingsoppgaver.