Økt verdiskaping for gjesten, bedriften og lokalsamfunnet

Nettkurset er kun for de som deltar på kurs i regi av Innovasjon Norge.  I tillegg til nettkurset har kurset 2 samlinger. 1. samling er en lunsj til lunsj samling og 2. samling er en dagsamling.

Kurset handler om å ta miljøansvar og samfunnsansvar, og bidra til utvikling av en mer lønnsom bedrift.  Det styrker bedriftens omdømme og konkurransekraft. Gjestene får bedre opplevelser, bedriftene får bedre lønnsomhet og lokalsamfunnet får økt verdiskaping og attraktivitet.

Kurset skal ha praktisk og konkret nytteverdi for bedriftene og deltakerne. Kurset skal bidra til å;

  • få prinsippene for bærekraft inn i bedriften som en måte å tenke og handle på i forretningsutvikling, produktutvikling, ledelse, markedsføring mv. 
  • drive en bedrift som tar miljøansvar og samfunnsansvar,
  • heve opplevelseskvaliteten for gjestene,
  • styrke bedriftens konkurranseevne,
  • redusere kostnader, øke omsetningen  - bedre lønnsomheten,
  • styrke lokalsamfunnet for å få større attraktivitet,
  • bruke bærekraft mer aktivt i markedsføringen.