Kurset har fokus på hvordan grunneiere kan oppnå sin del av verdiskapingen i alle faser av prosessen, enten dette er planlegging, utbygging eller drift av hytteområder.

Grunneierne har en arbeidskapasitet og praktisk innsikt som er viktig i næringsutviklingen. Og ikke minst – de sitter på verdiene i form av arealer og beliggenhet. 

Kurset tar sikte på å gi grunneierne den kunnskap som er nødvendig for å gå inn og styre prosesser for å oppnå en større del av verdiskapingen. Bedre kunnskap gir økt trygghet og bidrar til å redusere usikkerheten og dermed risikoen for en satsing. 

Kurset gir økt kunnskap om hvordan en kan organisere seg, alene eller sammen med andre grunneiere, på en slik måte at risiko reduseres og delvis flyttes vekk fra garden eller skogbrukseiendommen. Det å skape allianser med eksisterende reiseliv og øvrige lokale/regionale næringsaktører er ofte avgjørende for å lykkes. 

Kursledere: Norsk Turistutvikling AS (NTU) har utviklet kurset. NTU ble etablert i 1992 i Lillehammer, og har bred erfaring og kompetanse innen rådgivning og reiseliv i Norge. Se norskturistutvikling.no

Pris: NOK 0,-

Påmelding/tilgang til kurset: Du må være innlogget og registrert for å få tilgang til kurset. Send en epost til post@ntu-as.no, og oppgi at du ønsker innlogging til kurset. Alternativt kan du ta kontakt med oss på 61 24 66 60 (på hverdager kl. 8.30-15.30) for å få bli registrert. 

Varighet: 1 måned. Ønsker du tilgang i ytterligere 6 måneder koster det kr 1000.

Studiebelastning: Estimert tidsbruk for lesing og gjennomgang av læringsstoffet er ca. 20-30 timer. I tillegg kommer tidsbruk for arbeid med egen forretningsplan. 

Læremidler som inngår i kursprisen: Nettsider med teori, veiledning, eksempler, linker til andre nyttige nettsteder mv og maler i word og excel som du kan laste ned på egen data og benytte i planleggingen. Norsk Turistutvikling AS/Spiria, 2014.

Læremidler som ikke inngår i kursprisen: I dette kurset trenger man ikke andre læremidler enn dem som inngår i kursprisen.

Målgruppe:  Hovedmålgruppen er grunneiere og eiere av landbrukseiendom og setereiendommer som ønsker å satse på fritidsbolig som næring både i utbyggingsfase og driftsfase.  Videre er kurset aktuelt for ansatte i offentlig nærings- og landbruksforvaltning.

Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle.

Karakterer og kursbevis: Kursbevis oppnås ved fullført kurs. 

Kursbeskrivelse: Alt kursinnhold er nettbasert, hvor det også er linket til andre nettsteder hvor du kan finne mer informasjon.  Du finner også maler i word og excel for hvert kapittel som du kan arbeide med samtidig som du tilegner deg stoffet.  Kapitlene i kurset er:

  1. Innledning
  2. Verdiskaping
  3. Områdets egnethet
  4. Status i plansammenheng
  5. Markedsvurdering
  6. Grunneierorganisering
  7. Økonomi
  8. Suksesskriterier
  9. Eksempelområder
  10. Sjekkliste

     Et tenkt eksempel