Bildet viser ulike gjester og ansatte på serveringsteder som et indroduksjonsbilde til kurset - universell utforming i serveringssteder

Vektlegg mer universell utforming og få økt markeds- og inntjeningsmuligheter!

Her får du forståelse av mange gjesters behov, og hvor viktig dette er for markedsmulighetene til serveringsbedriften.  Det er viktig å kunne gi gode opplevelser til "alle" gjester, enten de har nedsatt syn, hørsel, bevegelse, astma, allergi, og til alle eldre, barnefamilier mv.  Se blogginnlegg om universell utforming

Hva vil mer universell utforming på serveringssteder bety for dine muligheter for å delta på reiser i ferie og fritid?

38 % har svart at mer universell utforming på serveringssteder vil har svært stor betydning og stor betydning for deres muligheter for ferie og fritidsreiser, hvorav 16 % mener det har svært stor betydning. 28% har svart at det har betydning. 

Undersøkelsen er gjennomført av Norsk Turistutvikling AS og delfinansiert av Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet.

Her får du kunnskapen du trenger!
Veilederen tar en gjennomgang av hele bedriften og du vil fort se at det er mange små tiltak som ikke koster noe for å gjøre bedriften bedre til langt flere gjester.  Du får tips til å markedsføre bedriftens sterke sider til de ulike grupper. Veilederen inneholder;

 1. Hvorfor er tilgjengelighet viktig for serveringsbedrifter
 2. Hva er viktig for de ulike grupper - nyttig kunnskap for alle ansatte
 3. Markedsfør tilgjengelighet og få flere gjester - viktig å informere om tilgjengelighet for å få flere gjester
 4. Hvordan få bedre tilgjengelighet for langt flere gjester -  krav, tiltak, råd og tips
 5. Hva er viktig å tenke på i den daglige drift  - med nyttige tips til driftsrutner

I tillegg kan du stille spørsmål, dele erfaringer, få nyheter mv. gjennom et eget forum for overnattingsbedrifter og kontakte kursleder. 

Nye  og eldre bygninger for serveringssteder
Serveringssteder som er i nye bygninger (etter 2009) er universelt utformet og vil bli foretrukket av markedet i mange sammenhenger.  Men det erfares at ansatte ikke har tilstrekkelig kompetanse for å ivareta universell utforming.

For at serveringssteder i eldre bygninger skal hevde seg i konkurransen, må økt tilgjengelighet og tilrettelegging for alle vektlegges.  Selv om ikke bedriften blir optimal for alle, kan den bli bedre for flere.  Her får du kunnskaper, råd og tips og praktisk veiledning til å utvikle bedriften og øke konkurranseevnen

Markedsføring av tilgjengelighet
Det hjelper lite med en tilgjengelig serveringssted for alle eller noen av gruppene, hvis ikke markedet får vite om det. Gi god informasjon som gjør at den enkelte selv kan se om bedriften kan gi den gode opplevelser. 

Kjøp veilederen og få tilgang i dag!

Registrer deg (hvis du ikke allerede er registrert), og velg aktuelt kurset. Det forplikter ikke å registrere seg. Deretter kan du velge betalingsmåte.  Med Paypal får du tilgang med en gang.  Det er trygt og enkelt!

Du kan betale til konto: 1503.27.93336 til Spiria v/Norsk Turistutvikling, og få tilsendt påmeldingsnøkkel. Husk å oppgi kursnr. og ditt navn i betalingen.  Send en epost til post@spiria.no med informasjon om navn/nr på kurs og ditt navn, slik at vi kan sende deg påmeldingsnøkkel når betaling er registrert. 

Pris:  Kr 1290,-

Kr. 1090,- pr. bruker for øvrige brukere innen samme serveringsbedrift. For kjøp til flere brukere, ta kontakt på post@spiria.no Kursutviklingen er støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 

Veilederen bygger på praktiske erfaringer
Norsk Turistutvikling AS ved Torhild J. Solbakken har utviklet veilederen. Hun er utdannet innen reiseliv, markedsføring og pedagogikk og har jobbet som rådgiver i reiselivet i flere tiår. I de siste 4 årene har hun arbeidet mye med universell utforming i reiselivet og veiledet og kartlagt ca. 100 reiselivs- og opplevelsesbedrifter, holdt innlegg og kurs om temaet.  Se norskturistutvikling.no

Markedet

 • 20% av den norske befolkningen har nedsatt funksjon i bevegelse, syn, hørsel og på grunn av astma og allergi.
 • I tillegg kommer eldre og alle som har nedsatt funksjonsevne i deler av livet. 
 • I 2025 har 1 mill. nordmenn behov for hørseltekniske hjelpemidler.  Dette gjelder 1/6 yngre. 
 • 127 millioner -27% av befolkningen i Europa vil få bedre opplevelser med universell utforming.

HUSK!

 • Det vises kun på 30% av dem som har en funksjonsnedsettelse.
 • De fleste reiser sjelden alene, men påvirker familie, venner, kollegaer i valg av reisemål og sted for bo, spise og opplevelser, samt for selskaper, kurs og konferanser.
 • Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven gjelder for alle virksomheter som er beregnet for allmennheten - også serveringssteder.

Faktaopplysninger

Hvem er veilederen beregnet for?  Veilederen er for alle som har sitt arbeide i en overnattingsbedrift - stor eller liten, leder/eier eller ansatt.

Varighet: Du får tilgang til veilederen i 1 år.

Registere deg her og kjøp veilederen!