Bildet viser mennesker med ulike funksjonsnedsettelser i ulike situasjoner

Hvorfor er det viktig med mer universell utforming i reiselivs- og opplevelsesbedrifter?

Om du eier, driver eller jobber i en reiseliv- og opplevelsesbedrift eller et spisested, er det sikkert viktig for deg at alle gjestene får gode opplevelser og er fornøyd med oppholdet. Fornøyde gjester kommer gjerne tilbake og de forteller andre om sine gode opplevelser. Alle gjester inkluderer også gjester som har nedsatt bevegelighet, syn og hørsel i større eller mindre grad og mennesker som har astma og allergi.

Legger bedriften godt til rette for alle gjester vil dette øke bedriftens markedsgrunnlag og konkurransekraft. Dette blir nå viktigere enn noen gang, når nærmarkedene blir viktigere.  Det vil nå føles tryggere å feriere i Norge for alle.  Eldremarkedet vil bli svært viktig da disse har mulighet til å reise både ukedager og hele året. Det handler om å legge best mulig til rette for at de kan få gode opphold og opplevelser. 

Gratis veileder

Vil vil bidra med gratis tilgang til denne veilederen i en avgrenset periode.

Her får du forståelse av mange gjesters behov, og hvor viktig dette er for markedsmulighetene og konkurranseevnen til reiselivs- og opplevelsesnæringen. Det er svært mange tiltak som kan gjøres som ikke koster så mye penger. 

For å få tilgang til læringskurset, send en epost til post@ntu-as.no med informasjon om:

 • Bedriftens navn
 • Navnet på den som skal ha tilgang til veilederen
 • epostadressen til den som skal ha tilgang til veilederen

Bedre tilgjengelighet øker markedsgrunnlaget

37 % har svart at mer universell utforming på overnattingsbedrifter vil har svært stor betydning og stor betydning for deres muligheter for å delta reiser i ferie, fritid og jobb, hvorav 15 % mener det har svært stor betydning. 25% har svart at det har betydning. 35 % har svart ja og 39 % kanskje, at mer relevant informasjon om universell utforming på nettsider til destinasjoner og reiselivsbedrifter vil påvirke antall reiser med overnatting i Norge.

Undersøkelsen er gjennomført av Norsk Turistutvikling AS og delfinansiert av Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet.

Det er viktig å kunne gi gode opplevelser til "alle" gjester/besøkende, enten de har nedsatt syn, hørsel, bevegelse, astma, allergi, og til alle eldre, barnefamilier mv. Veilederen  gir reiselivs- og opplevelsesbedrifter kompetanse til;

 • kvalitetsheving,
 • økt markeds- og inntektsmuligheter,
 • økt konkurransekraft,
 • bærekraftig utvikling,
 • å gi gode opplevelser til de fleste!

Se blogginnlegg om universell utforming

Markedet

 • 20% av den norske befolkningen har nedsatt funksjon i bevegelse, syn, hørsel og på grunn av astma og allergi.
 • I tillegg kommer eldre og alle som har nedsatt funksjonsevne i deler av livet. 
 • I 2025 har 1 mill. nordmenn behov for hørseltekniske hjelpemidler.  
 • 27% av befolkningen i Europa vil få bedre opplevelser med universell utforming.

HUSK!

 • Det vises kun på 30% av dem som har en funksjonsnedsettelse.
 • De fleste reiser sjelden alene, men påvirker familie, venner, kollegaer i valg av reisemål og sted for bo, spise og opplevelser, samt for selskaper, kurs og konferanser.
 • Reisevante eldre er et viktig marked framover. Selv om de fleste får nedsatt bevegelse, syn og hørsel, ser de ikke på seg selv som funksjonshemmet og de vil fortsette å reise sålenge de kan.
 • Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven gjelder for alle virksomheter som er beregnet for allmennheten.

Faktainformasjon

Varighet: Du får tilgang i 3 måneder.

Kursleder: Norsk Turistutvikling AS (NTU) ved Torhild J. Solbakken har utviklet veilederen. NTU ble etablert i 1992 i Lillehammer, og har bred erfaring og kompetanse innen rådgivning og reiseliv i Norge. Se norskturistutvikling.no. Hun er utdannet innen reiseliv, markedsføring og pedagogikk og har jobbet som rådgiver i reiselivet i flere tiår. I de siste årene har hun arbeidet mye med universell utforming i reiselivet og veiledet og kartlagt ca. 100 reiselivs- og opplevelsesbedrifter, holdt innlegg og kurs om temaet.