I dette kurset vil du tilegne deg kunnskaper om;

  • hva som ligger i begrepet lønnsomhet,
  • hvordan finne riktig pris på campingprodukter
  • etterkalkyler for å kontrollere lønnsomhet på ulike produkter i campingvirksomheten,
  • hva prisdifferensering er,
  • hvordan bruke regnskapet som grunnlag for kalkyer.

Du bør nå kunne beregne priser på forespørsler på arrangementer i egen virksomhet og kunne gjennomføre etterkalkyler for å se på lønnsomheten på f.eks utleie av faste plasser, utleie av hytter med høy standard, hytter med lav standard, bobiler eller campingenheter. Du skal også få kunnskap om å vurdere faktorer som har betydning for prisfastsettelsen.

For mer informasjon om kurset, se her