Kurs og veiledninger på nett til reiselivet 

 

Registrer deg, kjøp kurs/veileder og kom i gang i dag!

Spiria har kurs og veiledere for deg som ønsker mer kunnskap og inspirasjon for å starte – eller viderutvikle egen reiselivs- og opplevelsesbedrift.

Spiria gir nyttig og praktisk kunnskap og veiledning for å ta best mulig veivalg fram til målet.

Spiria gir deg handlingskompetanse. Her kan du lese, lære, søke mer kunnskap mv. samtidig som du kan anvende kunnskapen i planlegging, gjennomføring og drift av reiselivsvirksomheten.

 

                   Link til Facebook