Har du spørsmål?

Hva får jeg av veiledning

Gjennom kurset kan du kontakte oss for spørsmål angående kurset og til temaer underveis i kurset. Da hjelper vi gjerne til, slik at du får oppklart det du lurer på og kommer deg videre. Vi følger deg også gjennom kurset og sender deg meldinger hvis vi ser at du har stoppet opp underveis.

Kommunikasjonen mellom deg som deltaker og vi som veiledere kan gå via diskusjonsgrupper på nettet, bruk av e-post eller telefon. Det er også lagt opp til at kursdeltakerne kan bruke diskusjonsgrupper som et forum for kommunikasjon med hverandre.

Stor valgfrihet

Kunnskap og erfaring hos den enkelte som tar kursene varierer. Derfor har vi lagt opp til valgfrihet for hvor mye veiledning den enkelte ønsker gjennom kurset.  

Ønsker du derimot veiledning til eget arbeid gjennom kurset - med egne forretningsidéer, utviklingsplaner mv. kan du kjøpe mer veiledning.