Godt vertskap er det viktigste av alt!

I Rendalen er vi alle et vertskap for våre besøkende - om vi jobber i overnatting, servering, bensinstasjoner, butikker eller i andre næringer som er i kommunikasjon med besøkende i Rendalen.  Alle innbyggere i Rendalen er  vertskap for besøkende og Rendalen skal være et godt sted å besøke, med god service, trivelige folk som snakker med og hjelper besøkende mv.

Vertskapet er avgjørende for hvordan gjestene opplever et område. Det er viktig at hele bygda har tilnærmet lik kunnskap og oppfatning av det å være vertskap og hvordan alle bør utføre en vertskapsrolle.

Kurset kan gjennomføres når du vil og i ditt eget tempo. Beregnet kurstid er ca. 3 timer. 

Kursinnhold:

 • Vertskapets betydning
 • Hvorfor er service viktig?
 • Kundekontakt
 • Kommunikasjon/formidling
 • Kulturelle forskjeller
 • Personlige egenskaper
 • Stress og frustrasjon
 • Planlegging av arbeidet
 • Arbeidsmiljø
 • Markedsføring
 • Kundebehandling

Det er ingen krav til forkunnskaper. Det er ingen innsendingsoppgaver.