Forsidebilde for kurset Budsjettering for reiselivsbedrifter

Dersom du svarer nei på noen av disse spørsmålene, er kurset relevant for deg:

 • Er inntektene større enn utgiftene?
 • Blir det penger igjen til egen lønn?
 • Dekker driften vedlikeholdskostnader utover det løpende vedlikehold?
 • Benytter din bedrift kalkyler ved fastsetting av priser? 
 • Vet du hvor langt ned omsetningen/prisene kan gå før bedriften taper penger?
 • Settes det opp budsjetter for ulike sesonger?
 • Lages budsjetter for mer enn ett år?
 • Er likviditeten tilfredsstillende?
 • Har vi penger til løpende drift hele året?
 • Finansieres produktutvikling over drift?
 • Er vi dyktige nok til å planlegge driften?
 • Gjennomføres "avviksanalyser" mellom budsjetter og realiserte tall?

Kursbeskrivelse: Kurset og veiledningen skal lære deg å sette opp budsjetter og beregne nøkkeltall. 

Kurset er nettbasert med moduler. Her er også maler i excel som du kan benytte til å legge inn egne regnskapstall og lage egne budsjetter. 

Innholdsfortegnelse

Varighet: Du får tilgang til kurset i 180 dager fra den dagen du melder deg på. Maler i excel kan lastes ned på egen datamaskin. Disse kan brukes også etter kursperioden. 

Studiebelastning: Estimert tidsbruk for lesing og gjennomgang av læringsstoffet er ca. 5-7 timer. I tillegg kommer tidsbruk til eget budsjett- og kalkylearbeid.

Pris: Kr 1850,-

Læremidler som inngår i kursprisen: Nettsider med teori og maler i excel som du kan laste ned på egen data, samt enkel quiz. Norsk Turistutvikling AS/Spiria.

Læremidler som ikke inngår i kursprisen: I dette kurset trenger man ikke andre læremidler enn dem som inngår i kursprisen. Dersom du eier, driver eller er ansatt i en reiselivsbedrift, er det en fordel om du har bedriftens regnskapstall tilgjengelig. 

Målgruppe: Målgruppen for kurset er eiere, drivere og ansatte med økonomiansvar i reiselivs-, serverings- og opplevelsesbedrifter. Kurset kan også være aktuelt for reiselivsstudenter, samt personer som skal etablere egen reiselivsbedrift.

Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle.

Eksamen: Det er ingen eksamen på kurset, og det gis heller ingen karakter.

Kjøp kurset og du kan få tilgang i dag!

Kurspåmelding: Når du har registrert deg på Spiria.no, kan du velge kurset under "Kurs og veiledninger".  Deretter kan du velge betalingsmåte med Paypal og få tilgang med en gang.  Dette er trygt og enkelt!

Du kan også velge å betale til konto: 1503.27.93336 til Spiria v/Norsk Turistutvikling, og få tilsendt påmeldingsnøkkel. Husk å oppgi kursnr. og ditt navn i betalingen.  Send en epost til kursmelding@spiria.no med informasjon om betalt kurs med navn/nr på kurs og ditt navn, slik at vi kan sende deg påmeldingsnøkkel når betaling er registrert.