Bildet viser en sammensetning av mennesker med ulike funksjonsnedsettelser for å illustrere veiledning i universell utforming i overnattingsbedrift

Vektlegg mer universell utforming og få økt markeds- og inntjeningsmuligheter

- til hotell, fjellstue, gjestegård, gårdshotell, turisthytte, mv. 

Her får du kompetanse på hvordan du kan gjøre tilgjengeligheten og tilretteleggingen slik at alle kan få bedre opplevelser ved opphold i bedriften.

Det er viktig å kunne gi gode opplevelser til "alle" gjester, enten de har nedsatt syn, hørsel, bevegelse, astma, allergi, og til alle eldre, barnefamilier mv.  Se blogginnlegg om universell utforming

Nye  og eldre overnattingsbedrifter

Nye overnattingsbedrifter er universelt utformet og vil bli foretrukket av markedet i mange sammenhenger.  Men det erfares at ansatte ikke har tilstrekkelig kompetanse for å ivareta universell utforming.

For at eldre overnattingsbedrifter skal hevde seg i konkurransen, må økt tilgjengelighet og tilrettelegging for alle vektlegges.  Selv om ikke bedriften blir optimal for alle, kan den bli bedre for flere.  Her får du kunnskaper, råd og tips og praktisk veiledning til å utvikle bedriften og øke konkurranseevne.

For å få bedre forståelse av mange gjesters behov, og hvor viktig dette er for markedsmulighetene til overnattingsbedriften, bør du først lese gjennom veiledningen

Universell utforming i reiselivet gir bedre opplevelser for alle,  som er gratis. 

Her får du kunnskaper om:

 1. Hvorfor er tilgjengelighet viktig for overnattingsbedrifter
 2. Hva er viktig for de ulike grupper - nyttig kunnskap for alle ansatte

Hva vil mer universell utforming på overnattingsbedrifter bety for dine muligheter for å delta på reiser i ferie og fritid?

Her får du kunnskapen!

Veilederen tar en gjennomgang av hele bedriften og du vil fort se at det er mange små tiltak som ikke koster noe for å gjøre bedriften bedre til langt flere gjester. Kanskje er bedriften bedre enn du tror! Du får tips til å markedsføre bedriftens sterke sider til de ulike grupper. Veilederen inneholder;

 1. Hvordan få bedre tilgjengelighet for langt flere gjester -  krav, tiltak, råd og tips
 2. Hva er viktig å tenke på i den daglige drift  - ansattes kompetanse er viktig
 3. Markedsfør tilgjengelighet og få flere gjester - viktig å informere om tilgjengelighet for å få flere gjester
 4. Improved accessibility and enjoyable experiences for "everyone"

Kjøp veilederen og få tilgang i dag!

Registrer deg på spiria.no (hvis du ikke allerede er registrert), og velg kurset under "Kurs og veiledninger".  Deretter kan du velge betalingsmåte.  Med Paypal får du tilgang med en gang.  Det er trygt og enkelt!

Du kan betale til konto: 1503.27.93336 til Spiria v/Norsk Turistutvikling, og få tilsendt påmeldingsnøkkel. Husk å oppgi kursnr. og ditt navn i betalingen.  Send en epost til post@ntu-as.no med informasjon om navn/nr på kurs og ditt navn, slik at vi kan sende deg påmeldingsnøkkel når betaling er registrert. 

Pris:  Kr.  1590,-  

Kr. 990,- pr. bruker for øvrige brukere innen samme overnattingsbedrift. For kjøp til flere brukere, ta kontakt på post@spiria.no  Veilederen er utviklet med støttet fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og selges derfor til redusert pris. 

Veilederen bygger på praktiske erfaringer
Norsk Turistutvikling AS ved Torhild J. Solbakken har utarbeidet veilederen.  Hun er utdannet innen reiseliv, markedsføring og pedagogikk og har jobbet som rådgiver i reiselivet i flere tiår. I de siste årene har hun arbeidet mye med universell utforming i reiselivet og veiledet og kartlagt ca. 100 reiselivs- og opplevelsesbedrifter, holdt innlegg og kurs om temaet.  Se norskturistutvikling.no

Markedet

 • 20% av den norske befolkningen har nedsatt funksjon i bevegelse, syn, hørsel og på grunn av astma og allergi.
 • I tillegg kommer eldre og alle som har nedsatt funksjonsevne i deler av livet. 
 • I 2025 har 1 mill. nordmenn behov for hørseltekniske hjelpemidler.  Dette gjelder 1/6 yngre. 
 • 127 millioner -27% av befolkningen i Europa vil få bedre opplevelser med universell utforming.

HUSK!

 • Det vises kun på 30% av dem som har en funksjonsnedsettelse.
 • De fleste reiser sjelden alene, men påvirker familie, venner, kollegaer i valg av reisemål og sted for bo, spise og opplevelser, samt for selskaper, kurs og konferanser.
 • Reisevante eldre er et viktig marked framover. Selv om de fleste får nedsatt bevegelse, syn og hørsel, ser de ikke på seg selv som funksjonshemmet og de vil fortsette å reise sålenge de kan. 
 • Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven gjelder for alle virksomheter som er beregnet for allmennheten - også alle overnattingsbedrifter.

Faktaopplysninger

Hvem er veilederen beregnet for?  Veilederen er for alle som har sitt arbeide i en overnattingsbedrift - stor eller liten, leder/eier eller ansatt.

Varighet: Du får tilgang til veilederen i 1 år.