Portalens blogg

Alle på kloden

Bildet viser fra overnattingsrom, fra museum og fra servering

Ja, det er mulig ved å vektlegge universell utforming i bygninger, uteområer, i drift, i informasjon og i markedsføring. Erfaring viser at det er mer kunnskap på området som kanskje er det viktigste - om behovene og hvordan vi kan gjøre tiltak i bedriften som gjør bedriften bedre for langt flere gjester/besøkende.  Mange tenker at tiltakene er dyre og det er ressurskrevende gjester/besøkende.  Men svært mange tiltak kan gjøres uten at det koster så mye, men det betyr mye for svært mange.  Mange tenker rullestolbrukere, men markedet som får bedre opplevelser med mer vektlegging av universell utforming, er langt større enn det og mer mangfoldig. Selv om bedriften ikke kan bli optimal for alle, kan den bli bedre for langt flere!

Markedet

20% av den norske befolkningen har en funksjonsnedsettelse på grunn av nedsatt bevegelsesevne, syn, hørsel og på grunn av astma og allergi. Vi tenker ofte på de som bruker rullestol, er døve eller blinde, men det er et langt større marked som får bedre opplevelser med vektlegging av universell utforming. I tillegg kommer eldre og alle som har nedsatt funksjonsevne i deler av livet. 80 millioner i Europa har en funksjonsnedsettelse og 127 millioner vil få bedre opplevelser med universell utforming.

HUSK!

  • Det vises kun på 30% av dem som har en funksjonsnedsettelse.
  • 1 person med funksjonsnedsettelse påvirker familie, venner, kollegaer i valg av overnattingssted, serveringssted og opplevelsesanlegg, samt for valg av selskapslokaler, kurs og konferanser.
  • Reisevante eldre er et viktig marked framover. Selv om de fleste får nedsatt bevegelse, syn og hørsel, vil de fortsette å reise så lenge de kan.

Tilgjengelig reiseliv i andre land

Tilgjengelige reiseliv vektlegges i langt større grad bl.a. i andre europeiske land og i USA både i produktutvikling og i markedsføring.  For at Norge skal hevde seg i konkurransen både på det norske og internasjonale markedet, må reiselivet sette iverk tiltak som gir flere tilgjengelige reiselivsmå og markedsføres tilgjengelighet på en ensartet måte ut fra en standard, som gir tillit i markedet.  Den enkelte må få tilstrekkelig informasjon til å velge destinasjon, overnattingssted, serveringssted og aktivitets- og opplevelsesbedrifter som kan gi den enkelte og reisefølget gode opplevelser.

På www.spiria.no kan du kjøpe nettkurs i universell utforming for;

For mer informasjon klikk på linkene.

Det er også et generelt kurs i universell utforming i reiselivet som passer til alle som ønsker mer kunnskaper om temaet. 

[ Endret: onsdag, 6. mai 2015, 13:38 ]